AhonAlku
SIEMENLUETTELO
Kukat
Heinät
LAJIKUVAUKSET
Kukat
Heinät
Erilaisten
kasvupaikkojen
lajeja
Pihan kukkaniitty
Tienvarren niitty
Perinnemaisema
KYLVÖOHJEITA
Kukkaniitty
Usein kysytyt
ja vastatut
AhonAlun
Siemenseokset
Ota yhteyttä

AhonAlku SIEMENSEOKSET

AhonAlun valmiita siemenseoksia on 14 eri nimikettä, jotka esitellään alempana. Seosten mallina on käytetty erityyppisiä luonnonniittyjä.
Seosreseptissä on 5-14 lajia (monivuotisia kukkakasveja). Seoksiin on valittu halutuimmat ja varmimmat peruslajit.
Seoksia voidaan muunnella lisäämällä tai vaihtamalla sopivia lajeja. Lisälajeja voi myös saada erillisissä annospusseissa. Tällöin ne voidaan kylvää omille paikoilleen (esim. korkeat lajit).
Kukkaniittyseoksiin voidaan lisätä myös heiniä. Ne itävät nopeasti ja antavat suojaa ja tukea pienille taimille.
Siemenmäärä on laskettu siten, että tasaisesti kylvettynä riittävyys on 700 kpl/m2. Hyvissä oloissa riittää jopa 300-400 kpl /m2, mutta jos kylvöalusta on huonolaatuinen (epätasaista täyttömaata, kuivuuden vaivaama tms.), kannattaa kylvää enemmän.
Seosten pakkauskoot: 100 m2 ja 25 m2. Suuremmalle kylvöalalle kannattaa pyytää meiltä tarjous!

KUIVAT JA NORMAALIPOHJAISET, AVOIMET KASVUPAIKAT
Maisemaseos
Hiekkaharju
Ketoseos
Perinneniitty

Kylvimme seoksista koeniittyjä.

Katso miltä ne näyttivät ensimmäisenä kukintavuotena!

KALLIOISET, LÄMPIMÄT KASVUPAIKAT, KIVIKOT
Kallioketo1
Kallioketo2
KUKKANIITYN PERUSTAMINEN
PUOLIVARJOISET KASVUPAIKAT, METSÄNREUNAT
Puistoniitty
KOSTEAPOHJAISET MAAT, AJOITTAIN MÄRÄT RANNAT JA NOTKELMAT
Kasteniitty
Luhtaniitty
ERITYISESTI PIHOILLE SUUNNITELTUJA SEOKSIA
Mansikkapaikka
Pihapolku
Kyläraitti

PERHOSNIITTY-SEOKSET
Perhosniitty tuoreelle maalle
Perhosniitty kuivalle maalle
MAISEMASEOS

Perusseos vaihteleviin maapohjiin ja kosteusolosuhteisiin
Käyttökohteet: maisemoitavat alueet, tieluiskat, rakennetut maat, myös sellaiset joissa veden kapillaarinen nousu on estynyt.

Lajit:

Ahdekaunokki
Keltasauramo
Nurmikaunokki
Peurankello
Ojakärsämö
Puna-ailakki
Päivänkakkara
Siankärsämö

Seoksessa voi myös olla:

Ahosuolaheinä
Kannusruoho
Keltamaite
Ketokaunokki
Ketoneilikka
Mäkikuisma
Pietaryrtti
Ukontulikukka
Käenkukka
Niittyhumala
Nurmikohokki
Syysmaitiainen

Nurmirölli
Lampaannata
Punanata

HIEKKAHARJU- SEOS

Seos on tarkoitettu karuille eli huonosti vettä pidättäville ja ravinneköyhille hiekka-,sora-ja moreenimaille.

Seos soveltuu myös alustoille, joissa murske estää veden kapillaarisen nousun ja hienojakoisen pintakerroksen osuus on vain muutama kymmenen senttiä. Lajit ovat tyypillisiä hiekkaharjujen kasveja.

Lajit :

ahosuolaheinä
huopakeltano
kannusruoho
keltasauramo
masmalo
nuokkukohokki
päivänkakkara

Seoksessa voi myös olla:

hiirenvirna
kangasajuruoho
keltamaite
keltamatara
ketokaunokki
kissankello
kissankäpälä
kultapiisku
metsänätkelmä
mäkimeirami
rohtotädyke
sarjakeltano
pölkkyryoho

KETOSEOS

Seos on tarkoitettu kuiville ja poutiville, mutta kuitenkin kohtuullisesti vettä pidättäville maapohjille kuten hieta-, hiesu- ja savipohjaisille rinnemaille, luiskille ja mäennyppylöille.

Näistä lajeista voidaan muokata myös hyvin matalakasvuinen kuivan paikan keto.

Lajit :

ahopukinjuuri
keltasauramo
ketoneilikka
kissankello
mäkitervakko
päivänkakkara
siankärsämö


 

Seoksessa voi myös olla:

ahdekaunokki
aholeinikki
ahomansikka
ahomatara
aho-orvokki
huopakeltano
keltamatara
keto-orvokki
kurjenkello
mäkikuisma
mäkimeirami
nurmikohokki
ruusuruoho
sikoangervo
syysmaitiainen

lampaannata
metsälauha
mäkikattara
nurmirölli
tuoksusimake

PERINNENIITTY

 

Seos on tarkoitettu tuoreille, mutta jokseenkin niukkaravinteisille maapohjille, joita ei vaivaa liiallinen kuivuus tai märkyys.

Lajit:

ahopukinjuuri
ahosuolaheinä
harakankello
keltasauramo
ketoneilikka
kissankello
mäkikuisma
mäkitervakko
niittyhumala
nurmikohokki
ojakärsämö
peurankello
puna-ailakki
päivänkakkara
särmäkuisma

Seoksessa voi myös olla:

heinätähtimö
isolaukku
keltamatara
kultapiisku
kumina
käenkukka
lehtosinilatva
ojakellukka
purtojuuri
ruusuruoho
sikoangervo
syysmaitiainen
valkoailakki

Niittymaarianheinä
Nurmirölli

KALLIOKETO 1

Seos on tarkoitettu ohutmultaisille kallioille ja kivikkoalueille, joissa humuskerros on enintään noin 10 senttiä.
Lajit sietävät ajoittaista kuivuutta hyvin. Kukinta on useimmilla alkukesällä.

Lajit:

ahomansikka
heinäratamo
huopakeltano
isomaksaruoho
keto-orvokki
pikkutervakko

Seoksessa voi myös olla:

ahokeltano
ahosuolaheinä
keltamaksaruoho
kissankäpälä
mäkimeirami
nuokkukohokki
ruoholaukka
tuoksusimake
ukontulikukka (korkea)

KALLIOKETO 2

Seos on tarkoitettu osittain paksumultaisille kalliopohjille, joilla humuskerros ylittää 10 senttiä. Seos sopii myös kivikkoisille rinteille, luiskille ja kiveysten reunoille.

Lajit :

ahomansikka
ahosuolaheinä
heinäratamo
huopakeltano
isomaksaruoho
keltamatara
keltasauramo
keto-orvokki
kissankello
mäkitervakko
nuokkukohokki


Seoksessa voi myös olla:

hopeahanhikki
kalliokielo
kelta-apila
keltamaksaruoho
keltamatara
kielo
kurjenkello
metsänätkelmä
mäkivirvilä
pikkutervakko
päivänkakkara
siankärsämö
ukontulikukka
verikurjenpolvi

lampaannata
nurmirölli
mäkikattara
tuoksusimake

PUISTONIITTY

Seos on tarkoitettu puiden osittain varjostamille, tuorepohjaisille alueille .


Lajit :

kurjenkello
kyläkellukka
lehtosinilatva
niittyleinikki
nurmikaunokki
ojakellukka
ojakärsämö
puna-ailakki
särmäkuisma
varsankello
vuohenkello

Seoksessa voi myös olla: :

akileija
illakko
kev. linnunherne
kullero
lehtomaitikka
lehtovirmajuuri
metsäkurjenpolvi
metsävirna
musta-apila
puistolemmikki
suopayrtti
ukonkello
rohtovirmajuuri

kevätpiippo
ketsälauha
nuokkuhelmikkä
tesma

KASTENIITTY

Seos on tarkoitettu kosteille maille kuten alaville niityille, loivasti viettäville rantaniityille ja ojien reunoille.

 

Lajit :

harakankello
käenkukka
niittyhumala
niittyleinikki
ojakärsämö
peurankello
puna-ailakki
päivänkakkara
rantatädyke

Seoksessa voi myös olla:

isolaukku
keltaängelmä
kullero
lehtosinilatva
lehtoängelmä
purtojuuri
ranta-alpi
rantakukka
rohtovirmajuuri

nurmilauha
jänönsara

LUHTANIITTY

Seos on tarkoitettu märille ja/tai ajoittain tulvan peittämille alueille,kuten rantaniityille, jokien ja ojien penkoille.

Lajit :

käenkukka
ojakellukka
ojakärsämö
puna-ailakki
rantakukka
rantatädyke
särmäkuisma

Seoksessa voi myös olla:

kullero
kurjenjalka
luhtalemmikki
niittyleinikki
purtojuuri
ranta-alpi
rohtovirmajuuri
punakoiso
luhtasara

Osittain vedessä viihtyviä :
kurjenjalka
ratamosarpio

nurmilauha ja siniheinä
luhta- ja pullosara

 

MANSIKKAPAIKKA

Kuivat ja aurinkoiset hieta-, hiesu- ja savirinteet, kalliokedot, pihan kivikkoryhmät.

Seoksen lajit ovat melko heikkoja kilpailijoita, mutta kuivilla paikoilla hyvin säilyviä. Keto-orvokki ja kissankäpälä kukkivat alkukesällä. Kissankello, ketoneilikka ja keltamatara muodostavat kauniin väriyhdistelmän.

Lajit:

ahomansikka
huopakeltano
jänönapila
ketoneilikka
keto-orvokki
kissankello
keltamatara
mäkitervakko
nuokkukohokki

Seoksessa voi myös olla:

heinäratamo
hopeahanhikki
kelta-apila
tuoksusimake
kissankäpälä

rohtotädyke

 

PIHAPOLKU

Kulutusta ja leikkuuta kestäviä matalia lajeja
Käyttökohteet : pihat, kentät ja perinneympäristöt.
Lajit ovat vanhojen pihojen maanpeitekasveja, jotka tuottavat runsaasti siemeniä ja uusiutuvat nopeaan tahtiin. Maan pinta pysyy kasvipeitteisenä sellaisissakin oloissa, joissa pelkkä nurmikko ei kestäisi.

Lajit:

Niittyhumala
Piharatamo
Pihasaunio
Pihatatar
Siankärsämö
Syysmaitiainen
valkoapila

Seoksessa voi myös olla:

Ahomansikka
Orvontädyke
Rohtotädyke
Huopakeltano
Ketoneilikka
bellis


Nurmirölli
Tuoksusimake
voisi olla kokeilun arvoinen nurmikon tai pihan niittymäisen alueen seoksessa. Sen hieno tuoksu ilahduttaa kulkijaa kosteilla ilmoilla, pihan haravoinnin ja leikkuun yhteydessä.

KYLÄRAITTI

Seos kuiville pihaniityille ja tienpenkoille
Käyttökohteet: asuinalueiden ympäristöt, museoalueet, puistot.
Mukaan on otettu maaseudun kulttuuriympäristöjen tyypillisiä kasveja. Näiden seuraksi sopisivat maatiaisperennat ja vanhat puutarhalajikkeet.

Lajit:

Kumina
Ketoneilikka
Kyläkellukka
Niittyhumala
Niittyleinikki
Nurmikohokki
Ojakärsämö
Peurankello
Piharatamo
Päivänkakkara
Siankärsämö
Mäkikuisma

Seoksessa voi myös olla:

Ahdekaunokki
Akileija
Harmio
Heinäratamo
Heinätähtimö
Ketokaunokki
Kyläkurjenpolvi
Koirankieli
Nurmikaunokki
Pietaryrtti
Pukinparta
Ruusuruoho
Suopayrtti
Tulikukat
Valkoailakki

TUORE PERHOSNIITTY

Monivuotisten luonnonkukkien siemenseos rehevälle maapohjalle. Lajit ovat melko korkeita. Seos sisältää sekä aikuisten perhosten suosimia mesikasveja että
niiden toukkien ravintokasveja.
Joukossa on alkukesän kukkijoita kuten aitovirna ja puna-ailakki (ja illakko) sekä myöhäisiä kuten purtojuuri ja pietaryrtti.

Lajit:

Ahdekaunokki
Aitovirna tai hiirenvirna
Keltamatara
Nurmikaunokki
Ojakärsämö
Pietaryrtti
Puna-ailakki
Purtojuuri
Päivänkakkara
Ruusuruoho
Siankärsämö

Seoksessa voi myös olla:

Lehtosinilatva
Niittynätkelmä
Ruusuruoho
Virmajuuret
Syysmaitianen
Valkoailakki
Illakko
Suopayrtti
Kellosinilatva
Nurmikohokki

Hyväntuoksuiset valkoailakki, nurmikohokki ja suopayrtti pitävät kukkansa auki illalla, ja niissä käy paljon yöperhosia.

KUIVA PERHOSNIITTY

Seos sopii sekä kuiville että tuoreille maapohjille, valoisalle kasvupaikalle. Seos sisältää perhosten, mehiläisten ja kimalaisten suosimia monivuotisia mesikasveja.

Lajit:

Ahdekaunokki
Ahopukinjuuri
Keltasauramo
Ketoneilikka
Mäkimeirami
Mäkitervakko
Neidonkieli
Nuokkukohokki
Päivänkakkara
Siankärsämö
Valkoapila

Seoksessa voi myös olla:

Hopeahanhikki
Isomaksaruoho
Kannusruoho
Ketokaunokki
Nurmikohokki
Pölkkyruoho
Ruoholaukka
Syysmaitiainen
Metsänätkelmä
Mäkikuisma
Ruusuruoho
Valkoailakki

 

  Sivun yläreunaan Kukkaniityn tai maisemapellon perustaminen ja hoito