AhonAlku
SIEMENLUETTELO
Kukat
Heinät
LAJIKUVAUKSET
Kukat
Heinät
Erilaisten
kasvupaikkojen
lajeja
Pihan kukkaniitty
Tienvarren niitty
Perinnemaisema
KYLVÖOHJEITA
Kukkaniitty
Usein kysytyt
ja vastatut
AhonAlun
Siemenseokset
Ota yhteyttä
AhonAlku
Suomalaisten luonnonkasvien siemeniä
 

Katso myös täältä:
Erilaisten kasvupaikkojen kasveja
Heinien lajikuvaukset

Lajiluettelo 2019
Heiniä, saroja, vihvilöitä, piippoja
Latinalaisen nimen mukaan
  Suomalaisen nimen mukaan
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Anthoxanthum odoratum
Avenula pubescens
Brachypodium pinnatum
Bromus hordeaceus
Carex acuta
Carex canescens
Carex digitata
Carex echinata
Carex ovalis
Carex nigra
Carex rostrata
Carex vesicaria
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Elymus canina
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Festuca arundinaceae
Festuca ovina
Festuca polesica
Festuca trachyphylla
Glyceria maxima
Hierochloe
Holcus lanatus
Juncus
Leymus arenarius
Luzula multiflora
Luzula pilosa
Melica nutans
Milium effusum
Molinia caerulea
Nardus stricta
Phalaris arundinaceae
Scirpus sylvaticus
Nurmirölli
Isorölli
Tuoksusimake
Mäkikaura
Mäkilehtoluste
Mäkikattara
Viiltosara
Harmaasara
Sormisara
Tähtisara
Jänönsara
Jokapaikansara
Pullosara
Luhtasara
Nurmilauha
Metsälauha
Koiranvehnä
Luhtavilla
Tupasvilla
Ruokonata
Lampaannata
Hietikkonata
Jäykkänata
Isosorsimo
Maarianheinä
Karvamesiheinä
Vihvilä
Rantavehnä
Nurmipiippo
Kevätpiippo
Nuokkuhelmikkä
Tesma
Siniheinä
Jäkki
Ruokohelpi
Korpikaisla
Rödven
Storven
Vårbrodd
Luddhavre
Backskafting
Luddlosta
Vasstarr
Gråstarr
Fingerstarr
Stjärnstarr
Harstarr
Hundstarr
Flaskstarr
Blåsstarr
Tuvtåtel
Kruståtel
Lundelm
Ängsull
Tuvull
Rörsvingel
Fårsvingel
Sandsvingel
Hårdsvingel
Jättegröe
Myskgräs
Luddtåtel
Tåg
Strandråg
Ängsfryle
Vårfryle
Bergslok
Hässlebrodd
Blåtåtel
Stagg
Rörflen
Skogssäv
 
Harmaasara
Hietikkonata
Isorölli
Isosorsimo
Jokapaikansara
Jäkki
Jänönsara
Jäykkänata
Karvamesiheinä
Kevätpiippo
Koiranvehnä
Korpikaisla
Lampaannata luonnonk.
Luhtasara
Luhtavilla
Maarianheinä
Metsälauha
Mäkikaura
Mäkikattara
Mäkilehtoluste
Nuokkuhelmikkä
Nurmilauha
Nurmipiippo
Nurmirölli luonnonkanta
Pullosara
Rantavehnä
Ruokohelpi
Ruokonata
Siniheinä
Sormisara
Tesma
Tuoksusimake
Tupasvilla
Tähtisara
Vihvilä sp
Viiltosara

Carex canescens
Festuca polesica
Agrostis gigantea
Glyceria maxima
Carex nigra
Nardus stricta
Carex ovalis
Festuca trachyphylla
Holcus lanatus
Luzula pilosa
Elymus canina
Scirpus sylvaticus
Festuca ovina
Carex vesicaria
Eriophorum angustifolium
Hierochloe sp
Deschampsia flexuosa
Avenula pubescens
Bromus hordeaceus
Brachypodium pinnatum
Melica nutans
Deschampsia cespitosa
Luzula multiflora
Agrostis capillaris
Carex rostrata
Leymus arenarius
Phalaris arundinaceae
Festuca arundinaceae
Molinia caerulea
Carex digitata
Milium effusum
Anthoxanthum odoratum
Eriophorum vaginatum
Carex echinata
Juncus sp
Carex acuta

Gråstarr
Sandsvingel
Storven
Jättegröe
Hundstarr
Stagg
Harstarr
Hårdsvingel
Luddtåtel
Vårfryle
Lundelm
Skogssäv
Fårsvingel
Blåsstarr
Ängsull
Myskgräs
Kruståtel
Luddhavre
Luddlosta
Backskafting
Bergslok
Tuvtåtel
Ängsfryle
Rödven
Flaskstarr
Strandråg
Rörflen
Rörsvingel
Blåtåtel
Fingerstarr
Hässlebrodd
Vårbrodd
Tuvull
Stjärnstarr
Tåg sp
Vasstarr